Общо Събрание

 
СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОЛЕКТИВНИЯ ВЪРХОВЕН ОРГАН – ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ МИГ ДОБРИЧКА,
актуален след проведеното заседание на ОС на 13.05.2024г.